backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

6. 12. Čertovská diskotéka - 14,15 - 16,00 hod. (jídelna školy)

20.12. Kino "Hurvínek a kouzelné muzeum" - 13,30 - 16,00 hod. (CineStar - Grand)

3. 11.  výlet - Hvězdárna Hradec Králové, program "Poprvé na hvězdárně" 12,00 - 16,00 hod. (3. třídy)

7. 11.  exkurze - Pohádková zahrada (přírodovědný kroužek)

8. 11.  beseda - Ještěři 13,00 - 14,45hod. (2. třídy)

29. 11.  výlet - Betlém Třebechovice 12,30 - 16,00 hod. (1. třídy)

28. 11. beseda - Savci (přírodovědný kroužek)

11. 10.  Dřevíčková dílnička (řemeslná forma práce se dřevem) 12,30 - 16,00 hod. (děti se prostřídají ve čtyřech skupinách)

18.10. Beseda s Městskou policií  12,30 - 13,30 hod. (2. třídy)

Vaření (školní kuchyňka – hlavní budova)

Začínáme studenou kuchyní, postupně vaříme teplé pokrmy, pečeme moučníky, cukroví. Jeden týden teorie (bezpečnost, seznámení s recepty, suroviny), druhý týden vaříme.

Pomůcky: pracovní oděv – zástěra nebo tričko(děti si nechávají ve družině) sešit A5 na recepty notýsek na suroviny (dostanou)

Mladý přírodovědec (učebna v malé budově školy, školní zahrada)

Pomůcky: nelinkovaný sešit A3

Florbal (tělocvična školy)

Pomůcky: sportovní oblečení - tričko, tepláky, boty do tělocvičny (můžou použít převlečení na TV) florbalovou hokejku zapůjčíme

Hravé malování (učebna v malé budově školy)

Pomůcky: nůžky, lepidlo, pastelky, ostatní pomůcky děti dostanou

Pohybové aktivity (tělocvična školy)

Pomůcky: sportovní oblečení - tričko, tepláky, boty do tělocvičny (můžou použít převlečení na TV)

Flétna pro zdraví (učebna v malé budově školy)

Na první hodině budou děti rozděleny do skupin. Pomůcky: zobcová sopránová flétna (ne z hračkářství) kroužkový pořadač, euroobaly A4 (20 kusů)

Činnost kroužků zahájena 2. 10.

20. 9.   12,30 - 14,00 hod. Beseda o stolování s Honzou Lušovským (1. třídy)

27. 9.   12,30 - 13,30 hod. Beseda s Městskou policií Pardubice (1. třídy - projekt  "Za bezpečné dětství")

A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-17, A-19, A-20

B-01, B-02, B-03, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21

C-01, C-03, C-04, C-06, C-08, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-17, C-18

D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-06, D-07, D-08, D-09

Dne 2. 6. 2016 jsme navštívili hřebčín Kladruby. Počasí nám přálo, po příjezdu do Kladrub přestalo jako zázrakem pršet. Zakoupili jsme suvenýry a vydali se na prohlídku hřebčína. Prvního starokladrubského koně, kterého jsme měli možnost vidět, byl kůň prince Williama a Kate, kterého dostali stavebním darem. Paní průvodkyně nás provedla stájemi a jízdárnou. Dozvěděli jsme se například, že všechna hříbátka se rodí černá, i když je klisna bílá. Po prohlídce jsme se byli podívat ještě u obory na hříbátka a měli jsme možnost vidět, jak ženou koně zpět do stájí, což byl pro většinu dětí velký zážitek. 

autor: OA Šárka 

Naši školní družinku navštívil kreslíř Jan Lušovský se svými zábavnými hádankami. Děti si užily hodně legrace a něco se i dozvěděly. Na závěr přišla sladká tečka. 

-šp-

 

S družinou jsme navštívili Hvězdárnu v Hradci Králové. Velká kupole nám ukázala krásný pohled přímo na oblohu. A díky speciálním dalekohledům jsme dosáhli až ke hvězdám :)

-šp-

 

S dětmi 1. B a 2. A jsme navštívili Labyrint Divadla Drak v Hradci Králové, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, jak to chodí v divadle, kdo má jaký úkol a co všechno je potřeba pro vytvoření kostýmů, scény a vlastně i samotného představení. Dokonce jsme se nachvíli sami stali tvůrci divadla v místní laboratoři, zkoušeli jsme pracovat se scénou, zvukem, loutkami, vytvářeli jsme kostýmy a hráli divadlo dle instrukcí. Na závěr jsme navštívili výstavu moderního umění a samotný labyrint. 

-šp-