backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015/2016

Název kroužku

Jméno vyučujícího

Kdy bude kroužek probíhat

Výtvarné aktivity (2. – 5. ročník)

Žandová Lenka

Pondělí 13.30 – 15.00

Hrajeme si divadlo (1. a 2. ročník)

Secká Jana

Pondělí 14.30 – 15.30

Informatika pro 1. a 2. ročník

Stříteská Zuzana

Pondělí 14.00 – 15.00

Informatika pro 3. a 4. ročník

Macíková Jana

Úterý 14.45 – 15.45

Flétna 1. stupeň (pokročilí) – 3. – 5. ročník

Shánělová Zuzana

Pondělí 14.00 – 15.00

Florbal (2. a 3. ročník)

Lacová Jana

Úterý - 13.30 – 14.30

Florbal (4. – 5. ročník)

Tesařová Hana

Středa 14.30 – 15.30

Logopedie

Hovorková Jaromíra

Pondělí -úterý dle zájmu

Atletika 1. stupeň

Zálabská Eva, Kakosová Pavlína

Úterý a čtvrtek 16.00 – 17.30

Atletika předškoláci

Šak

Středa 16.00 – 17.00

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Dražková Ivana

6.50 – 7.50

Matematické hrátky – 6., 7. 8. ročník

Dostálová Hana

Úterý 14.00 – 15.00

Praktická angličtina pro 2. stupeň

Marelová Ingeborg

Úterý 14.00 – 15.00

Příprava na přijímací zkoušky z M

Macíková Jana

Středa 6.50 – 7.50 (9. A)

Čtvrtek 6.50 – 7.50 (9. B)

 

Přihlášku odevzdají děti do 25. 9. 2015 třídnímu učiteli. Cena pro všechny kroužky je 300,- Kč (výtvarné techniky 450,- Kč) na pololetí. Cena atletiky 1. st. je 1400,- Kč na celý rok a pro předškoláky 700,- na rok. Platby se uskuteční v týdnu od 21. 9. do 25. 9. 2015 u vyučujícího kroužku. Kroužky začnou v týdnu od 29. 9. 2015 a budou trvat do konce května 2016. Odpadlé hodiny budou nahrazovány.

Organizace DAJTO RYU Pardubice. Nabízí pro žáky naší školy kroužkek Cheerleading – roztleskávačky a kroužek Sebeobrany a juda v pondělí od 16.00 – 17.00. za 750,- Kč na pololetí, Jezdecký kroužek (pro 1. – 9. ročník) dle domluvy. Více na www.daitoryu.cz nebo na tel. č. 775 110 776 paní Šarochová. Výběr peněz na 1. schůzce.

UPOZORNĚNÍ: ŠKOLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE CIZÍCH ORGANIZACÍ, které mají pouze pronajaty některé prostory školy. Své dotazy týkající se těchto činností směřujte přímo k osobám zodpovědným za pořádání takových kroužků, kurzů a sportovních tréninků.