backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní družina

Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Do družiny se zapisují děti na základě písemné přihlášky na jeden školní rok.

Základní údaje

Název : Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

Sídlo : Benešovo náměstí 590

Obec : Pardubice

PSČ : 530 02

Číslo účtu školní družiny : 155178620/0600 GE – MONEY Bank Pardubice

Telefon (kancelář ŠD) : 464 629 212, 775 046 070

E-mail : dudychova.monika@benesovka.cz, skolni.druzina@benesovka.cz

Vedoucí vychovatelka : Monika Dudychová

Vychovatelky : Dana Kikisová, Drahuše Novotná, Eva Zálabská, Bc. Soňa Dobrá, Romana Kalábová

 

Provoz družiny je každý den od 6,00 hodin do 17,00 hodin

Zájem o docházku do školní družiny v době prázdnin je nutné nahlásit 14 dní před jejich zahájením.

 

Poplatek za družinu 200,- Kč měsíčně je splatný ve třech splátkách.

              září – prosinec 800,- Kč do 8.9. 2017
              leden – březen 600,- Kč do 5.1. 2018
              duben – červen 600,- Kč do 6.4. 2018

Poplatek lze uhradit jednorázově. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka ŠD, které bude přiděleno 4. září ( zapsáno v notýsku ŠD).

 

Hlavním posláním družiny je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti a rekreace dětí. Naše školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání „BEN“. Velký důraz klademe na rekreační složku. Pohybové aktivity zajišťujeme denně na hřišti školní družiny a zahradě školy. Organizujeme zájmové kroužky. Jednou až dvakrát za měsíc (středa) připravujeme pro děti mimořádné akce (kino, divadlo, výlety, besedy, výtvarné projekty, karnevaly, ...). Pokračujeme v celoročním projektu  „Za bezpečné dětství.“ Činnosti jsou založeny na dobrovolnosti.

Aktuální informace z činností najdate pod položkou menu TŘÍDY ŠKOLY - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kroužky školní družiny pro školní rok 2017/2018 :

Mladý přírodovědec                                                 úterý     15.30 – 16.30
Vaření (školní kuchyňka)                                           pondělí   15.30 – 16.30
Florbal (tělocvična)                                                    úterý      15.30 – 16.30
Hravé malování                                                        středa    15.30 – 16.30
Flétna pro zdraví                                                      čtvrtek   15.30 – 17.00
Pohybové aktivity (tělocvična)                                    čtvrtek   15.30 – 16.30

Kroužky jsou pro žáky ŠD bezplatné. Probíhají od 15,30 do 16,30 hodin. Mohou je navštěvovat i děti, které nejsou zapsány k pravidelné docházce do ŠD. Tito účastníci kroužku platí poplatek 300.- Kč na pololetí. Částku vybírá vedoucí vychovatelka v hotovosti.

 

Do ŠD dítě potřebuje převlečení na zahradu v látkovém sáčku. Přivítáme papíry na kreslení.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

  • věk žáků ve školním roce (od nejmladšího):                                    
                                                                            5 let    6 bodů
                                                                            6 let    5 bodů
                                                                            7 let    4 body
                                                                            8 let    3 body
                                                                            9 let    2 body
                                                                           10 let   1 bod
                                                                           11 let   0 bodů
  • ročník, který žák navštěvuje (od nejnižšího ročníku):         
                                                                      1. ročník  5 bodů
                                                                            2. ročník  4 body
                                                                            3. ročník  3 body
                                                                            4. ročník  2 body
                                                                            5. ročník  1 bod
  • dojíždění žáků:
                                z oblastí mimo dosah městské hromadné dopravy 2 body        
                                z oblastí v dosahu městské hromadné dopravy      1 bod

 

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny (180 žáků). V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.