backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.A

V příloze najdeš podklady ke zpracování protokolu z laboratorní práce z fyziky.

Téma 1. světové války zpracujete ve dvojicích jako prezentaci. Můžete vybírat z následujících témat:

23. 5. Trojspolek x Trojdohoda = Zmatlíková+Pušová

 Atentát v Sarajevu = Cejnar+Smolař HOTOVO

23. 5. Vojenská technika 1. sv. v. = Daněk+Veverka

23. 5. Yperit = Hrubý+Sova

23. 5. Bitva na řece Marně = Kuchar+Sodomek

23. 5. Verdunský mlýnek na maso = Fejfar+Křemenák

25. 5. Bitva na řece Sommě = Černík+Vyčítal

30. 5. Rakouský císař Karel I. = Půlpán+Velinský

25. 5. Legionáři ve Francii = Fousek+Moravec

25. 5. Legie v Rusku = Novotný+Mrštík

30. 5. Vznik ČSR = Svobodová+Gottwaldová

30. 5. T. G. M. = Šplíchalová+Derner

30. 5. E. Beneš = Černá+Voženílková

 

Schobi

Máme dokončenou další kapitolu dějin a dáme si opáčko (str. 108-122). V příloze tradičně PL. Termíny jsou následující:

8. A - út. 9. 5. 2017

8. B - út. 9. 5. 2017

8. C - pá. 12. 5. 2017

Schobi

Ve dnech 26. – 29. 4. se vybraní žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili výměnného eko -  uměleckého pobytu na gymnáziu v německém Selbu. Žáci byli rozděleni do tří skupin – umělecké, dokumentační a odborné měření. Plnili rozmanité úkoly – tvorba díla z odpadků určených k recyklaci, měření zařízení v budově školy a kompletní dokumentace. V odpoledních hodinách se podařilo navštívit porcelánku, kde si žáci osobně vyzkoušeli výrobu lampičky na čajovou svíčku či design hrníčku, větrnou elektrárnu a také skalní labyrint. Ve večerních hodinách se žáci navzájem učili základní fráze v němčině a češtině, hráli rozmanité hry a poznávali odlišné zvyky. Celý pobyt jsme si náležitě užili a už se moc těšíme na návštěvu našich partnerů během května u nás v Pardubicích. Zvláštní poděkování patří pí. I. Meissner z Goethe-Zentra Pardubice za její pomoc při tomto projektu.

Irena Schoberová

Jana Mivaltová

47. ročník Ligy škol v orientačním běhu skončil pro naši školu velice úspěšně. Všechna čtyři kola jsme vyhráli a celkově tím obsadili první místo z jedenácti škol. Našimi nejúspěšnějšími závodníky byli Marek Kadaně z 3.A, který obsadil 2. místo v kategorii H10,  Klára Haasová (1. místo) - 4.A a Kateřina Švíglerová (3. místo) - 4.B obě v kategorii D10. Filip Haas ze 6.A byl vítězem kategorie H12 a Bára Pušová z 8.A čtvrtá v kategorii D14.

Nejen vítězům, ale samozřejmě všem našim orientačním běžcům děkujeme za početnou účast, krásné osobní výsledky a chuť proběhnout se s mapou po lese. 

PaaZ

Účastníci zájezdu,

sejdeme se ještě k vyjasnění posledních detailů v úterý 25. 4. 2017 o velké přestávce v učebně matematiky.

Schobi

Od čt. 20. 4. budete pracovat na posteru k tématu osobnosti a vynálezy 19. a poč. 20. století. Doneste si materiály, obrázky, texty, psací potřeby, nůžky a lepidlo.  Pracujete ve dvojicích následovně:

Gottwaldová, Svobodová - Národní divadlo

Fousek, Moravec - Jan Perner

Křemenák, Fejfar - automobil

Smolík, Daněk - Jan Kašpar

Černá, Voženílková - gramofon

Derner, Šplíchalová - Bedřich Smetana

Černík, Vyčítal - telefon

Mrštík, Novotný - letadla

Velinský, Veverka - elektřina (T. A. Edison + N. Tesla)

Hrubý, Cejnar - František Křižík

Zmatlíková, Pušová - Alfons Mucha

Sova, Půlpán - Antonín Dvořák

Kuchar, Sodomek - Marie Curie-Sklodowská

Termín odevzdání je 27. 4. 2017!

Schobi

V příloze naleznete informace k našemu plánovanému výměnnému pobytu v Německu.

Schobi

Jako každý rok, tak i letos se Benešovka zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Soutěž se konala jako v řadě dalších zemí v pátek 19. 3. a celkem se jí u nás zúčastnilo 290 žáků.

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

CVRČEK (2. – 3. třída) – 106 účastníků

 1. Chaloupka David 2. A
 2. Zámečník Tomáš 3. B
 3. Brožek Ondřej 3. A

KLOKÁNEK (4. – 5. TŘÍDA) – 114 účastníků

 1. Kašparová Anna 5. C
 2. Chaloupková Barbora 5. B
 3. Lazarák Šimon 4. B

BENJAMÍN (6. – 7. třída) – 46 účastníků

 1. Hodásová Tereza 7. C
 2. Bejstová Anita 6. A
 3. Hybeš Michal 7. C

KADET (8. – 9. třída) – 24 účastníků

 1. Šplíchalová Anna 8. A
 2. Makovská Anna 8. C
 3. Hrdá Eliška 8. C
 1. Bořek Pavel 9. B

V okresním srovnání je potřeba vyzdvihnout zejména účastníky mladších kategorií, rozhodně se neztratili.

Anna Kašparová 6. – 8. místo, Barbora Chaloupková 20. – 23. místo a David Chaloupka 23. – 27. místo.

 

Všem účastníkům děkuji za účast a vítězům ze srdce blahopřeji. HD