backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.B

Tento týden máme pouze jednu hodinu angličtiny - je to středa. Protože  je to až šestá vyučovací hodina bude věnována procvičování. Budeme společně trénovat sloveso TO BE - pouze ústně ve formě slovíčkové krále (psanou formou pouze spojujeme zájmeno a sloveso - např. I  -   am). Také se zaměříme na nová slovíčka z lekce 2, která se týkají třídy. Prosím rodiče, aby dohlédli na to, že jejich dítě má v penále obyčejnou tužku, pero, gumu. Dále by měl každý žák mít pravítko, lepidlo a nůžky (většinou mají v kufříku ve škole).

Přes prázdniny bude za  úkol naučit se psanou formou vybraná slovíčka, která budou vyznačena ve Vocabulary. Nezapomenout s sebou tento sešit! A také napsat si tvorbu otázky ke slovesu TO BE - je v příloze.

V dalším týdnu se budeme stále věnovat školním potřebám - v učebnici i v pracovním sešitě. Testík na slovíčka ve formě přiřazování a doplňování bude na konci týdne.

 

Pěkné prázdniny.

Jana Mivaltová

V případě dotazů mne kontaktujte na mailové adrese: mivaltova.jana@benesovka.cz

V příloze přikládám sloveso TO BE a slovíčka.

Z důvodu velkého zájmu o kroužek Informatiky se Informatika pro třídy 3.B a 4.B bude konat každé úterý od 14:25 do 15:25. Sraz vždy ve 14:20 před školou. Kroužek začíná 2.10. 2012

Jana Macíková

V IX. ročníku atletického čtyřboje se naší třídě podařilo vybojovat první místo. Všichni máme  z umístění velkou radost. Podívejte se, jak Vašim dětem medaile sluší.

E.K.

Již podruhé si začátek školního roku děti zpříjemnily pobytem na Jívce. I přes dva deštivé dny jsme stihli spoustu různých aktivit. K novým zážitkům přibyla návštěva vojenského krytu se zajímavým výkladem.

P.P. + E.K.