backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.B

Velká pochvala všem, kteří se zúčastnili sběrového rána! Jsme na 3. místě mezi třídami celé školy.

Pořadí tříd: 1. místo 4.A, 2. místo 2.A, třetí místo 2.B.              

Super! Těším se na příští pololetí!   Zuzana Stříteská

V úterý 21.11. začínáme pravidelně chodit na stěnu. Odchod od školy je už v 7:20. Sraz na místě  /za Dynamem/ v 7:50. Začínáme od 8:00. S sebou svačinku, pití, sportovní oblečení na lezení, sportovní obuv, penál a notýsek do školy. Pokud by někdo potřeboval TV úbor ze školy, je třeba ho vzít domů již v pondělí. Změnila se cena. Budeme vybírat 70,- Kč na lekci vždy v pondělí před daným termínem. /Z.S./

Akce, které nás brzy čekají:

14.11. Paleta – třídění odpadů

16.11. Sběrové ráno      / lístek se jménem, třídou a počtem kg/

                                                 Porazíme třídu pí uč. Lacové?

7. 12. Výlet do Ratibořic – Vánoce na zámku a v podzámčí

                                           - od 4.12. vybíráme 250,- /doprava a vstup/

13.12. Vánoční dílničky  - 15:00 – 17:00

 

Do 15.12. složit zálohu na LV   2000,-  na třídní účet / 1000,- Kč na vleky až později /

Horolezecká stěna Dynamo v rámci Tv – Pash 1x do měsíce /úterky od 8:00/

24. 3. PLES  ŠKOLY - sobota

Výběr kandidáta / na 3 roky/ do RADY ŠKOLY - pokud má někdo z rodičů zájem kandidovat, ozvěte se mi. Děkuji.

 

Dále:

Od II. pololetí zdražování obědů – asi 2,-Kč na oběd

Svačinky přes internet

Co ve škole sbíráme: drobné elektro, malé vybité monočlánky, staré mobilní              

                                       telefony

Dětem odrazky na tašky – oblečení - opatrnost ráno na cestě do školy – je šero a špatná viditelnost. Došlo k úrazu na přechodu poblíž školy.

Oznamte nepřítomnost dítěte nejpozději hned ráno v daný den nepřítomnosti, pokud nevíte předem, že bude dítě nepřítomno ve škole.

Ozdravný pobyt, rekreaci….hlaste nejméně týden předem, abychom stihly zadat učivo, které se bude probírat.

Výuka:

Chválím všechny – VV, Pč, Hv, Tv a plavání

Ve většině AJ – máme nový sešit – lepíme slovíčka a různé PL……….

ALE……..

Velké rozdíly jsou v samostatnosti dětí

velká nepozornost

zbytečné věci, které rozptylují pozornost dětí ,,jeden penál stačí“

děti nemají dané pomůcky a pak nemohou kvalitně pracovat /olámané pastelky…fix na destičku, tv úbor a obuv, míček…../ - důsledná kontrola doma je nutná /,, důvěřuj, ale prověřuj“/ 

Omluvy před začátkem nebo na začátku hodiny - zapomínání – záznamníček – velký notýsek

Děti úlohy označují – přesto nemají…..

Často chybí  slovní  zásoba, stydí se omluvit, zeptat? /Trénujeme ve škole./

DOMÁCÍ  ČTENÍ - každý den, kdykoli a cokoli – čtení je důležité pro další předměty /M, PRV, samostatnou práci na PL …./

Založili jsme Čtenářský deník – Název knihy, napsal, ilustroval, stručně o čem kniha byla – stačí i jedna věta a obrázek

Donesou si opět až budou mít přečtenou další knížku. Termín bude v záznamníčku v druhém pololetí, ale někdo má již zapsané 2 i více knížek a pěkné obrázky. / Pěkné dětské knížky nabízí KRAJSKÁ KNIHOVNA /

Matematika nám jde lépe než ČJ. V PRV se učíme poznávat přírodu i zvířata a svět lidí, chybí  nám však  často obecné znalosti z běžného života.

Kolektiv dětí je kamarádský, děti znají daná pravidla, někteří však bojují s jejich dodržováním.

Zlepšily se ranní příchody na první hodinu.

Služby fungují, dbáme na pořádek ve třídě, každý uklízí především své místo…

Věřím, že společně vše nakonec doladíme a zvládneme.

Zuzana Stříteská

Vážení rodiče,

tento měsíc byl spíše rozjezdovým měsícem. Děti byly myšlenkami zpočátku na prázdninách, pak na soustředění a než jsme se ve škole trošku rozkoukali, je říjen.

Končíme rozjezd a začínáme naplno! Dvě třetiny dětí už začaly, pevně věřím, že zbytek se urychleně přidá. Číst umíme od loňska, ale stále platí pravidelně denně nejméně 10 - 15 minut číst cokoli. Ve škole potřebujeme čtení v každé hodině, děti to vědí. Během září si měly děti do školy přinést  prázdninový deníček /kdo chtě/l a knihu, kterou čtou /všichni/, nebo již přečetly aby nás s ní seznámily. Prázdninové deníčky jsou velmi povedené a je jich dost, ale bohužel, slabá polovina dětí si žádnou knížku  nepřinesla. Mají poslední šanci tuto středu. V češtině probíráme abecedu, kterou známe z loňska, zatím jsme zopakovali všechny tvary písmen a učíme se podle ní  řadít písmena, slabiky i slova. I nadále procvičujeme odpovídání celou větou i vyhledávání odpovědí v textu.

V matematice jsme se seznámili s číselnou řadou do sta, určujeme desítky a jednotky, počítáme  s celými desítkami  a řešíme slovní úlohy. Někteří jedinci však ještě bojují s pojmy před, za, pod a nad dokonce pletou plus a mínus nebo znaky větší a menší. Věřím, že se jim paměť brzy vrátí, protože to uměli všichni. Stále procvičujeme sčítání i odčítání s přechodem desítky do dvaceti. Máme příklady ve fólii a vždy si mají děti na fólii napsat do kdy mají být příklady vypočítané.

V prvouce jsme probrali téma škola a doprava, předem hlášené opakování z pracovního sešitu si někteří zopakují. Značky, které jsou v učebnici, by měly děti dokázat přiřadit ke správnému názvu. Trénujeme to i ve třídě.

V angličtině nám přibyde psaní tiskacím písmem, ale pouze pro seznámení se slovíčky, aby si děti uvědomily ,že anglicky se jinak píše a jinak čte. Tento týden si budeme zakládat sešit,kam si budeme lepit slovíčka a pracovní listy. Jinak platí vše ústně jako loni. Děti by měly z loňska znát číslovky do 10, základní barvy, pozdravy, umět se představit a poděkovat. Vše budeme opakovat a rozšíříme slovní zásobu o nové fráze, slovíčka i písničky.

I nadále platí komunikace přes notýsek a záznamníček.  Domácí úkoly si děti označují v pracovních sešitech stejně jako loni - červeným puntíkem. I tak mnozí domácí úlohu vypracovanou nemají. Je potřeba, aby si sešity denně dětii doma prošly a připravily si aktovku dle rozvrhu. Pokud bude úkol z učebnice, bude zapsáno v domácím sešitě nebo v záznamníčku. Učebnici z ČJ  si nechávají děti doma a donesou pouze na pokyn /bude v notýsku/. Čítanku si nosí na středu a pátek, ostatní dle rozvrhu. Děti se mají každý den pochlubit co se naučily a vy máte kontrolu. Pokud vám dítě řekne, že žádný úkol nemá, nechte si ukázat sešity. Každopádně má čtení, což není ani úkol. 

Chválím za plavání - někteří se o hodně zlepšili!

Věřím, že druhou třídu s důsledným přístupem hravě zvládneme.

                                    Zuzana Stříteská

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, letos plaveme pátky od 12:45  do 13:30. Děti jsou připravené k odchodu ve vestibulu plaveckého areálu už od 13:45. Doporučujeme dívkám s dlouhými vlasy gumičky do vlasů a  plavecké čepice, ostatním plavecké brýle a všichni, kteří se vrací s pí vychovatellkou do ŠD budou mít na  zpáteční cestu čepici a bundu dle počasí.

Z. Stříteská, M. Krámová

Začal nový školní rok, ve škole jsme se ohřáli jen týden a už jsme vyrazili na další sportovní soustředění. Tentokrát jsme navštívili společně 2.A a 2.B Jívku u Trutnova. Počasí nám moc nepřálo, ale i přes to  jsme zvládli několik atletických disciplín a hned dva výlety. Poznali jsme prostředí Báňské záchranné služby, zjistlii jsme se, co takový záchranář musí všechno zvládnout, umět a znát a po té jsme prozkoumali bunkr z období 2. světové války. Ve čtvrtek, kdy nám na chatě vypli proud jsme se vydali do Adršpašských skal, kde jsme se dozvěděli něco o vzniku sklaního města a čekalo na nás překvapení v podobě projížďky na lodiččce. Cestou zpět nás dostihl déšť, ale pláštěnky to zachránily a my rozhodně nejsme z cukru, tudíž nás déšť nezastavil. Jeden den jsme si stihli i "zaplavat" a potrénovat v bazénu. 

 

Sporťáci z 2.A a 2.B spolu s paní učitelkou Michaelou Krámovou, Zuzanou Stříteskou, Zuzanou Vlasákovou a paní vychovatelkou Monikou Dudychovou

Vysvědčení rozdáno a hurá na prázdniny! Přeji krásné prázdniny dětem a rodičům pěknou dovolenou.

4. září v 9.00 v 2. B! Už teď jsem zvědavá na PRÁZDNINOVÉ DENÍČKY. Budu se těšit  Zuzana Stříteská

Ve středu 28.6. jsme se sešli ráno v hale hlavního nádraží, abychom se společně s 1.A vydali vakem do Slatiňan a odtud pěkně po svých na rozhlednu Báru. Počasí nám opravdu přálo. Cestou na rozhlednu jsme se posilnili sváčou na Kočičím hrádku, který jsme důkladně prozkoumali. Odtud už to bylo jen kousek k rozhledně. V lese byl příjemný chládek a občas nás čekala lesní překvapení, která v lese vytvořily děti z jiné školy. Pod rozhlednou jsme se občerstvili v kiosku, prohlédli si okolí z Báry, nabrali sílu a hurá zpátky na vlak. Tentokrát jsme jeli klimatizovaným SHARKEM! Byl to zážitek, protože někteří jeli vlakem úplně poprvé! Další foto na Rajčeti.../Z.S./