backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.A

Tak a je to tady, naše první vysvědčení! Protože jsme všichni šikovní, snažíme se a neustále se zlepšujeme, zaslouženě jsme si odnesli vysvědčecní se samými jedničkami :). 

 

Věřím, že i v červnu budu rozdávat takto krásná vysvědčení. 

 

Michaela Krámová a jedničkáři z 1.A

Společně jsme vyrazili poprvé do knihovny. Někdo z nás už do knihovny chodí s mamkou, ale většina byla v knihovně úplně poprvé. Paní knihovnice nám představila dětské oddělení, pověděla nám, jaké knížky tam mají a že jich teda je a také jsme se dozvěděli, jak si knížky můžeme půjčovat. Pak už jsme dostali prostor, abychom si vše prohlédli, knížky prolistovali, něco málo  přečetli. 

Znovu se vydáme do knihovny 22. února na besedu s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.

A pokud budeme hezky číst, budeme pasováni na čtenáře dne 7.6.kam zveme i mamku s taťkou. 

Začínající čtenáři z 1. A

                                                                                                                             Michaela Krámová

A jsou z nás lyžaři-závoďáci :). Strávili jsme krásných 5 dní na horách, kde jsme společně 1.A a 1.B lyžovali, bobovali, koulovali se a prostě užívali sněhu, jak jen to šlo. Na začátku týdne mezi námi byli i spolužáci, kteří lyžovat neuměli, ale během týdne se to také naučili a vyzkoušeli společně s námi velkou sjezdovku. Všichni jsme trénovali a trenovali, abychom lyžovali co nejlépe :). Jedno odpoledne jsme nechali lyže doma a vyzkoušeli jsme boby. Závěrem celého našeho lyžařského snažení byly závody! Všichni jsme závod skvěle zvládli a zaslouženě dostali medaile, diplomy  a nějakou tu odměnu. Moooc jsme si týden užili! 

Děkujeme paní učitelkám, pánům učitelům Jakubovi a Petrovi a tetě Ivě, kteří se o nás tak hezky v chalupě i na kopci straralii :)! 

Lyžaři z 1.A a 1.B

                                                                                                        Michaela Krámová a Zuzana Stříteská

Veselé Vánoce a šťastý nový rok 2017 přeje celá 1.A

Ve středu 14. 12. jsme společně s druhou třídou vyrazili na zámek Potštejn. Před speciální vánoční prohlídkou jsme se posilnili, prohlédli jsme si vánoční výzdobu a pak už vyrazili na prohlídku. Nebyla to lec kdejaká prohlídka - bylo to putování za Ježíškem do Betléma. Po tak náročné cestě na nás čekala svačina v zámecké cukrárně. Před odjezdem jsme se ještě proběhli v parku, zahráli malou koulovanou (napadlo asi 3mm sněhu) a vyrazili zase zpět domů. 

Myslím, že výlet se opravdu vydařil a všichni už máme jasno, proč slavíme Vánoce, kdo je Ježíšek a co vlastně znamemá Betlém. 

Michaela Krámová a výletníci z 1.A

Pondělní dopoledne bylo plné očekávání příchodu Mikuláše a jeho družiny. Jakmile se na chodbách ozvalo řinčení řetězů, bylo jasné, že jsou tady. Mikuláš četl z knihy pochval a hříchů, andělé rozdávali sladkosti. Čerti si nás (i učitele) pekelným uhlím pěkně označili. Tak zase za rok a nezapomeňte přijít! 

Tak se Vám zase hlásíme.

Během listopadu jsme udělali ve škole velký skok hlavně ve čtení. Už čteme ve Slabikáři a to nejen slovíčka, ale už celé věty a krátké příběhy. Umíme další nová písmena a protože jsme šikovní, nedělají nám vůbec problém. Všechny naučená písmena umíme psát tiskacím a nejem to, my už píšeme i krátké věty. Hodně písmenek zvládáme i psacím a začínáme psát první slova. 

Taky se hodně zlepšujeme v plavání. Už chodíme i do hlubokého bazénu, kde se nikdo nebojí plavat  - zatím trenujeme hodně s destičkou, ale už zkousíme i celého kraula :). 

Všechny děti musím opět jen pochválit, jak se jim daří a zlepšují se. Dík patří také Vám rodičům za domácí přípravu dětí. 

Michaela Krámová a chytrolíni z 1.A 

 

P.S. už se začínáme těšit na Ježíška :)

 

V úterý 15. 11. se uskutečnil sběr papíru, kterého se naši žáci a především jejich rodiče hojně zúčastnili a přinesli celkem skoro 700 kg papíru. 

Velká pochavala patří především Danečku Českovi, který přinesl 420 kg papíru, ale také dalším sběračům naší třídy, díky nim jsme se obsadili 2. místo!!  

Všem patří velká pochvala a "dík" za účast :). 

Michaela Krámová

Sice už 10.11 k nám přijel Martin na bílém koni, my jsme na výtvarce dokončovali podzim. Minulý týden jsme vytvářeli stromy, někdo keře,  pomocí tuše, kterou jsme rozfoukávali brčkem. Dnes jsme obtiskávali ruličky papírů, jako listy. 

Barvy bylo všude moc, ale výsledek stál za to. Všem dětem se povedly krásné obrázky. 

Michaela Krámová a výtvarníci z 1.A