backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.C

Ve dnech 26. – 29. 4. se vybraní žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili výměnného eko -  uměleckého pobytu na gymnáziu v německém Selbu. Žáci byli rozděleni do tří skupin – umělecké, dokumentační a odborné měření. Plnili rozmanité úkoly – tvorba díla z odpadků určených k recyklaci, měření zařízení v budově školy a kompletní dokumentace. V odpoledních hodinách se podařilo navštívit porcelánku, kde si žáci osobně vyzkoušeli výrobu lampičky na čajovou svíčku či design hrníčku, větrnou elektrárnu a také skalní labyrint. Ve večerních hodinách se žáci navzájem učili základní fráze v němčině a češtině, hráli rozmanité hry a poznávali odlišné zvyky. Celý pobyt jsme si náležitě užili a už se moc těšíme na návštěvu našich partnerů během května u nás v Pardubicích. Zvláštní poděkování patří pí. I. Meissner z Goethe-Zentra Pardubice za její pomoc při tomto projektu.

Irena Schoberová

Jana Mivaltová

Ve středu a ve čtvrtek dopoledne bylo divadlo Exil naše! Lektoři společnosti Post Bellum pro nás připravili zážitkový seminář o osudech jihočeské vesničky Úboč v 50. létech 20. století. Doslova jsme se převtělili do obyvatel této vesnice, vystavěli si domy, statky, ale i chaloupky, vyzkoušeli si volby a zakládání JZD. Vše jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži a dozvěděli se něco o dějinách této epochy a  atmosféře strachu.

Schobi

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů se přesouvá konzultační odpoledne na 10. 5. 2017 od 16:00 do 17:30. Těším se na Vás.

Irena Schoberová

Účastníci zájezdu,

sejdeme se ještě k vyjasnění posledních detailů v úterý 25. 4. 2017 o velké přestávce v učebně matematiky.

Schobi

V příloze naleznete informace k našemu plánovanému výměnnému pobytu v Německu.

Schobi

Kolektivizace, zakládání JZD, vstup do KSČ. Doba trvání od 9:00 do 13:30. Odchod ze školy během 1. hodiny. Cena 50,-. Vhodné oblečení s sebou =)

Někteří stále neodevzdali vyplněný souhlas rodičů (viz. příloha volně ke stažení) a platbu - vybírám v úterý 18.4.!

 

 

25. 4. Sběrové ráno

9. 5. a 10. 5. Focení

31. 5. kino Dukla - Nicholas Winton: Síla lidskosti, od 10:30 - odchod během 3. hodiny ze školy. Cena 50,-.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k horšícím se studijním výsledkům dětí Vás prosím o pravidelnou kontrolu známek na Bakalářích včetně studijních povinností Vašich ratolestí. Množí se nám nesplněné úkoly převážně v českém jazyce a matematice ale i jinde.

Děkuji za spolupráci.

Irena Schoberová

Jako každý rok, tak i letos se Benešovka zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Soutěž se konala jako v řadě dalších zemí v pátek 19. 3. a celkem se jí u nás zúčastnilo 290 žáků.

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

CVRČEK (2. – 3. třída) – 106 účastníků

 1. Chaloupka David 2. A
 2. Zámečník Tomáš 3. B
 3. Brožek Ondřej 3. A

KLOKÁNEK (4. – 5. TŘÍDA) – 114 účastníků

 1. Kašparová Anna 5. C
 2. Chaloupková Barbora 5. B
 3. Lazarák Šimon 4. B

BENJAMÍN (6. – 7. třída) – 46 účastníků

 1. Hodásová Tereza 7. C
 2. Bejstová Anita 6. A
 3. Hybeš Michal 7. C

KADET (8. – 9. třída) – 24 účastníků

 1. Šplíchalová Anna 8. A
 2. Makovská Anna 8. C
 3. Hrdá Eliška 8. C
 1. Bořek Pavel 9. B

V okresním srovnání je potřeba vyzdvihnout zejména účastníky mladších kategorií, rozhodně se neztratili.

Anna Kašparová 6. – 8. místo, Barbora Chaloupková 20. – 23. místo a David Chaloupka 23. – 27. místo.

 

Všem účastníkům děkuji za účast a vítězům ze srdce blahopřeji. HD

Zde jsou plánované akce - seznam se bude aktualizovat:

19. 4. divadlo Exil - zážitkový seminář společnosti Post bellum  "Den, kdy se mlčelo" - dějiny 20. st. na vesnici. Kolektivizace, zakládání JZD, vstup do KSČ. Doba trvání od 9:00 do 13:30. Odchod ze školy během 1. hodiny. Cena 50,-. Vhodné oblečení s sebou =)

Někteří stále neodevzdali vyplněný souhlas rodičů (viz. příloha volně ke stažení) a platbu - vybírám v úterý 18.4.!

31. 5. kino Dukla - Nicholas Winton: Síla lidskosti, od 10:30 - odchod během 3. hodiny ze školy. Cena 50,-.

 

V úterý 4. 4. 2017 šestou vyučovací hodinu máme třídnickou hodinu.

Téma: školní výlet - tipy, aktuální situace ve třídě/škole

 

Schobi