backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.C

V květnu si  žáci prakticky vyzkoušeli poznatky z dopravní výchovy na nedalekém dopravním hřišti na Dukle.

Celkem se jim dařilo, líbilo se jim i v dětském koutku.              

Chlapci čtvrtých tříd se zúčastnili okresního fotbalového turnaje. Konkurence byla velká, neboť soupeři byli z pátých tříd. Chlapci se nedali zastrašit a postoupili do semifinálových zápasů. Konečné 3. místo bylo odměnou za jejich velkou dravost na hřišti. I když nepostoupili do krajského kola (postupují pouze dvě družstva), všem zúčastněným gratulujeme ke krásnému umístění.

Ve středu 24. 4. 2013 jsme se zúčastnili dalšího lidového běhu - v rámci PARDUBICKÉ DEVÍTKY. Start i cíl byl na Perštýnském náměstí, trasa vedla okolo zámku Tyršovými sady a její délka byla 1600 m. Ve stejném termínu se bohužel konaly i jiné závody, což naši školu oslabilo v počtu zúčastněných. I s tímto handicapem se Benešovka umístila na krásném 4. místě. (Rozdíl mezi 1. a 4. místem činil pouze 20 běžců). Všem účastníkům i z řad rodičů děkujeme za podporu a reperezentaci školy. Těšíme se na další závody.

Díky všem žákům i jejich rodičům za vzornou reprezentaci v sobotním LIDOVÉM BĚHU! 1.místo v počtu zúčastněných škol je naše! Bylo nás nejvíc díky Vám všem! Škola získala poukázku v hodnotě 5000,- Kč na nákup sportovních potřeb.

Dobrý den,

Protože si někteří rodiče přáli mít kontrolu nad slovní zásobou dětí a mít možnost jim pomoci při vysvětlení přítomného času přikládám kompletní přehled slovní zásoby k učebnici a také vzor k přítomnému času. Doufám, že vám pomohou. V případě nějakých nejasností mne neváhejte informovat na mailovou adresu nebo osobně ve škole.

Jana Mivaltová

Vážení rodiče, učitelé a žáci,

dne 26. 3. se na naší škole uskutečnil od 15 do 17 hodin velikonoční jarmark.  Jarmarku se zúčastnily všechny třídy i družina.

V přízemí se to jen hemžilo vajíčky, zajíčky, pomlázkami, zápichy do květináčů a různými velikonočními výrobky. Z kuchyňky lákala vůně palačinek. Rodičům se nejvíce líbily pletené věnečky, palačinky, ale i ostatní věci. Ke konci jarmarku byly téměř všechny výrobky vyprodány. Tento jarmark se žákům velmi povedl a získaná částka 17 165,- Kč půjde pro nemocnou Justýnku.

Těšíme se na příští jarmark a doufáme, že bude tak úspěšný jako letos. Moc děkujeme těm, kteří se akce zúčastnili.

Za redakci 6.A zapsaly Klára Kopecká, Bára Štíková a Katka Tamchynová. FOTO 6.A. Produkce HE2

V pondělí 25. 2. 2013 se uskutečnilo školní kolo soutěže dětských recitátorů 2013. Zúčastnily se děti ze tříd 1.C, 2.B, 2.C, 3,C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A. Všichni překvapili svým recitačním uměním a odvahou vystoupit před publikem a porotou. Do okresního kola postoupili:

0. kategorie - Jan Makovský 1.C

I. kategorie - Filip Haas 2.B a Daniel Král 2.C

II. kategorie - Magdaléna Perná 5.A, Vít NOvák 4.C a Tomáš Cejnar 4.B

Všem zúčastněným děkujeme a držíme palečky v okresním kole. :-)

17. 1. proběhlo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Strážník očima dětí, kterou pořádala Městská policie v Pardubicích.  Za 1. stupeň byli oceněni Anna Makovská ze 4. C (3. místo), Lucie Skořepová z 1. A (4. místo), Denisa Ryšánková ze 3. C (5. místo) a Jakub Nermuť ze 4. C (6. místo). Z druhého stupně se umístily Kateřina Bartakovičová z 6. A (4. místo) a Zuzana Havelková z 8. C (10. místo). Všem moc blahopřejeme!

Kateřina Svobodová, Zdena Jírková

Dne17.12.se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili ,,Vánočního turnaje,, ve florbale. Sjelo se osm družstev z Pardubic a všichni bojovali s velkým nasazením. Našim chlapcům se podařilo po napínavém boji obsadit  třetí příčku a odnést si bronzovou medaili. Všem hráčům gratulujeme.

Jana Lacová

Naše třída vyjela společně se třídou 5.B do Ratibořic na vánoční výstavu. I přes nepřízeň počasí si děti prohlédly krásně vyzdobený zámek, kde nás přivítala paní kněžna.Shlédly vánoční program v bývalém mlýně. Užili jsme si tak krásy Babiččina údolí, ale i 1. sněhové nadílky.         Z.Jírková