backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.B

Z důvodu velkého zájmu o kroužek Informatiky se Informatika pro třídy 3.B a 4.B bude konat každé úterý od 14:25 do 15:25. Sraz vždy ve 14:20 před školou. Kroužek začíná 2.10. 2012

Jana Macíková

Nezapomeňte zítra na plavání :o) První hodinu se učíme, pak jdeme plavat.

Žáci 4.A a 4.B zahájili netradičně nový školní rok výjezdem na sportovní soustředění, a tím si prodloužili prázdniny. Krásné počasí, plno sportovních her a netradičních soutěží je provázelo celým týdnem. Spokojené tváře jsou vidět na přiložených fotografiích. Vaše paní učitelky

Vítám Vás po prázdninách a doufám, že se těšíte stejně jako já. Začátek si zpříjemníme soustředěním. V pondělí 3.9. se sejdeme v 7:15 u bývalých jeslí.  S přáním hezké neděle se loučí paní učitelka