backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Včerejší odpoledne na Pernštýnském náměstí jme prožívali s napětím. Nasazena byla štafeta 3x1900m  a připraveno 76 účastníků lidového běhu z naší školy. Nejprve startovaly štafety. Naše štafeta z 5.B, ve složení Dominik Houf, Anežka Sádovská a Filip Haas obsadila skvělé 1.místo. V lidovém běhu jsme s počtem účastníků byli na 4. místě hned za ZŠ Studánka/78/. Na druhém místě se umístil Spořilov /79/ a první příčku obsadila ZŠ Resslova.

V tomto běhu proběhli cílem jako první žena a první muž žáci 8.A - Karolína Krupová a Tomáš Havlíček. Sebastian Ševeček ze 4.A se umísti na krásném 6. místě.

Všem běžcům gratulujeme a posíláme velké poděkování za účast na charitativní akci.

/J.L., Z.S./

Sobota 16.4. - podmračené ráno neodradilo žádného z běžců Lidového běhu na trati dlouhé 1700 metrů. Někteří nenechali doma ani ty nejmenší a celou trať proběhli i s kočárkem. Počasí se umoudřilo, úsměvy dětí a rodičů i rychlé nohy se připravily na start. Všichni běželi s velkým nadšením a v cíli byli vítězi.  Dostali krásné medaile i sladkost na doplnění energie. Letos nám uteklo o pár běžců umístění pro 5000,- Kč na školu. Příští rok to bude určitě lepší. Všem dětem i rodičům děkujeme za příjemné sobotní ráno. Byli jste super! / zúčastněné pí učitelky/

Dobrý den, probrali jsme celou 5. lekci (kromě SB 68/69). Dnes se děti seznámily s tvořením záporu v přítomném čase prostém - SB 73/2,3.

5. 5. - test po 5. lekci ( přítomný čas prostý - klad, frekvenční příslovce, slovní zásoba, zejména jídlo, zdvořilá nabídka a žádost - Would you like....? Can I have....?)

3. 5. - DÚ - napsat slovíčka 6. lekce

Zdraví I. Marelová

Běhání je dnes velice oblíbené. Běhat, ale rychle  a přesně podle mapy, od jedné kontroly k druhé  zase tak jednoduché není.

Liga škol má pravidelně čtyři kola; dvě na podzim( 2015) a dvě na jaře (2016). Letos se do konečných výsledků započítávala pouze kola tři, důvodem bylo anulování výsledků 3. kola z 30. 3. 2016- nepřízeň počasí.

Všechna tři kola naše škola vyhrála a získala vítězství v letošní Lize Škol. Jen tak dál!

Děkujeme Vám a gratulujeme.

PaaZ

Vážení rodiče,

ve středu 27.4. se na Perštýnském náměstí uskuteční charitativní lidový běh . Startovné je dobrovolné.

Prezentace je v 16:15 - 16:55, vzdálenost cca 1900m.

Více info najdete na stránkách školy nebo http://pardubicka9.strnad.info.

Pokud máte zájem se běhu zúčastnit, pošlu Vám po dětech přihlášku.

Hezký víkend.L.Ž.

 

 

 

Dobrý den, tento týden jsme procvičovali přítomný čas prostý a používání frekvenčních příslovcí - prac. sešit str. 29.

Dále jsme poslouchali a pracovali s článkem na str. 60, 61/2 a tvořili jsme zdvořilé nabídky - str. 61/5.

Doporučuji pravidelně procvičovat používání jednotlivých gramatických jevů a pročítat články.

Zdraví Inka Marelová

V letošním školním roce se nebývale dařilo žákům pátého ročníku v matematické soutěži Pythagoriáda. Do okresního kola postoupilo celkem 9 žáků, a to ze všech pátých tříd.

Okresní kolo se konalo 22. 3. na ZŠ Štefánikova. Žáci obětovali svůj volný čas a poměřili své síly s žáky jiných základních škol. A vedli si výborně.  Pět z nich se stalo úspěšnými řešiteli (tj. museli zvládnout minimálně 9 z 14 úloh).

Umístění úspěšných řešitelů v okresním kole:

2. místo     Filip Shejbal (5. A)    13b.

5. místo     Martin Janáček (5. C)     12 b.

7. místo     Filip Patlevič (5. A)     11 b.

10. místo    Anna Ptáčková (5. A)     10 b.

11. místo    Eliška Maixnerová (5. A)     9 b.

 

Všem zúčastněným děkuji za skvělé výkony, úspěšným řešitelům gratuluji. A v neposlední řadě patří dík i třídním učitelkám za skvělou práci. 

HD

 

 

 

Do  poloviny května budeme vybírat  zálohu 3000,- Kč  na poslední soustředění do Březové.  Částku zašlete na třídní účet do 15. 5. 2016.  Případný přeplatek bude vyrovnán. Děkujeme za pohopení. Z.S., L.Ž.

9.května nás čeká výlet parníkem Arnošt. Měli bychom proplout  i plavební komorou. Cena na žáka 90,- Kč, případný přeplatek bude vyrovnán. Odchod od školy - ráno, okolo osmé hodiny. Loď vyplouvá v 9:00!

Dobrý den, začali jsme probírat přítomný čas prostý - positive (učebnice str. 63) a frekvenční příslovce (uč. str. 64). Vypracovaná cvičení jsou : v učebnici str. 63, 64, v pracovním sešitě str. 28).V úterý děti psaly v počítačové učebně scio testy, s výsledky se pak mohly ihned seznámit.

13. 4. - test ze slovíček 5. lekce

Hezký víkend. Zdraví I. Marelová