backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.A

Dobrý den, posílám úkoly ze dne 22. 11.

PS str. 15 - děti mají předpřipraveno

učebnice str. 16 - nalepit obrázek (kdo chce, může si už poslouchat, budu tento příběh dělat s dětmi příští týden)

Děkuji všem za kvarteto, ukázali jsme si, jak ho hrát. Můžete to vyzkoušet i doma :-)   Martina Hezká

Dobrý den,

úkoly z dnešní hodiny AJ:

Hello Kids - str. 6 - slova psát jen tam, kam se vejdou

učebnice str. 77 - označená slovíčka do slovníčku (Vocabulary) - já opět nalepím výslovnost a český význam (výslovnost  se neučte - postupně se s ní seznamujeme, pokud ale děti mají zájem, tak jim ale nebraňte :-)   )

Kvarteto - prosím rodiče o pomoc - vystříhat a podlepit čtvrtkou obrázky ze str. 59 v pracovním sešitě, budeme hrát kvarteto. Když to necháme děti udělat samotné, mohly by se jim karty odlepovat a špatně se nám bude hrát.

 

Moc děkuji, hezký víkend         Martina Hezká

Posílám úkoly z 8. 11.

S dětmi jsme  přidali do našeho mluvení otázku a odpověď na telefonní číslo. Za domácí úkol:

PS str. 13/7 - Děti podle odpovědí a situace na obrázku správné věty. (děti mohou využít prac. sešit str.11/5)

Učebnice str. 13 - psaní slov k obrázkům + telefonní číslo (děti mohou využít prac. sešit str. 9)

 

Děti mají již zažité fráze (otázky a odpovědi), se kterými pak pracujeme i v písemné podobě. Čtení slov a vět není vlastně zatím stějné jako čtení v češtině. Děti přiřazují větu nebo slovo (jako objekt nebo obrázek) ke zvukové podobě, kterou již mají zažitou. Používejte hodně při úkolech CD k učebnici, na zautomatizování jednotlivých vět a slov. Proces učení se "čtení" angličtiny u malých dětí je jiný než než u dětí starších.

Do slovníčku lepím dětem výslovnost, se kterou se zatím velmi pomalu seznamujeme - formou hry, děti si tak osvojí jednotlivé znaky mezinárodní fonetické abecedy, které pak ve vyšších ročnících využijí na vyhledávání a správné čtení neznámých slov.

Přeji krásný víken a těším se na Vaše šikulky příští týden.    Martina Hezká

Dobrý den,

dnešní hodina proběhla v duchu Halloweenu.  V sešitě mají děti nalepená slova s obrázky, která jim pomůžou vyplnit osmisměrku, dále písničku o dýních (nemusí umět, jen pro ty, kteří si ji chtějí opakovat).

domácí úkol:

PS str. 11/4 - najít čísla od 1 - 12

     str. 12 - spojit telefonní čísla

     osmisměrka - rozšiřující slovní zásoba

Příští týden pokračuji s rozdáváním hezkých známek za povídání o sobě a rozpočitadlo. Dnes děti moc pěkně uměly.  :-)

Ve středu 24.10. navštívili žáci 1. a 2. tříd Bobíkův pohádkový svět. Užili si spoustu legrace,zábavy, soutěží, her a dokonce se se zvířátky a s kominíkem naučili tancovat.

úkoly ze dne 18. 10. z angličtiny -

pracovní sešit  str.9 (pomoc na straně 8)

slovíčka do sešitu - Vocabulary - mají vyznačeno

poslech rozpočitadla - ze str. 9

za 14 dnů na hodině AJ budu rozdávat hezké známky za:

povídání o sobě - odpovědi na otázky ve školním sešitě + úvodní věta   This is me.

rozpočitadlo

malý testík z číslic do 10

přeji hezké volno    Martina Hezká

 

Dobrý den,

v dnešní hodině angličtiny jsme zopakovali a dokončili první lekci. Prosím o zkontrolování podpisu v jednotlivých knihách. Těžko pak zjišťuji, komu kniha patří.

Na každou hodinu angličtiny děti potřebují:

knihu + pracovní sešit

malý sešit školní a slovníček

časopis Hello kids (obohacujeme slovní zásobu)

Úkoly z dnešního dne: v pracovním sešitě dodělat stranu 3 (pracovní sešit jsem opravovala, dostanou zítra)

: časopis Hello str. 10 křížovku - neplatí pro ty, kteří si již udělali (slova jsou očíslovaná, stačí pouze doplnit)

: poslech CD - Hello song + poslech 7 (s učebnicí)

přeji hezký týden   Martina Hezká

Termín LV je od 25.2. do 1.3.2013. Více informací dostanete na třídní schůzce, která se koná 22.10. od 17.h.

Vážení rodiče,

na plavání jezdíme autobusem, proto vybírám zálohu 200 Kč na 1.pololetí - můžete poslat již v úterý 9.10.po dětech.

Hezký týden.L.Ž.

Dobrý den, po vzájemné dohodě s paní učitelkou Žandovou Vás budu každý týden informovat o úkolech z angličtiny.

Začali jsme se zapisováním slovíček do sešitu nazvaného VOCABULARY. Děti budou psát pouze anglicky (fonetický přepis a český význam jim budu zatím lepit - postupně se vše naučíme).

Hodně dětí zapomíná úkoly nebo pomůcky na angličtinu. Chystejte školní tašku podle rozvrhu. Máme pouze jednu hodinu týdně a zapomínání nás velmi zdržuje. Prosím, dbejte na domácí přípravu.

Úkol z dnešního dne:

- učebnice str. 7 cvičení dne (pro rodiče, kteří neumí anglicky - podobné cvičení je v pracovním sešitě str. 5)

- časopis Hello str. 7 - vybarvení školních potřeb stejnou barvou jako jsou nahoře na této straně + umět pojmenovat (nové slovo sharpener se učíme a budu ho dětem chodit připomínat)

- do slovníčku zapsat 3 slovíčka - lion, frog, crocodile

 

Prosím rodiče, aby pomáhali dětem s úkoly. Ti, kteří neumí anglicky informace k danému úkolu najdou v učebnici nebo pracovním sešitě. Každý dostal CD k učebnici, bylo by dobré doma CD poslouchat, pomůže to dětem se zapamatováním nových frází a slovíček.

S dětmi se mi pracuje velmi dobře, jsou kreativní, aktivní, mají zájem o výuku.

Za týden na shledanou.   :-) Martina Hezká