backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.C

     Počínaje dnešním dnem bude v naší třídě působit  asistentka pedagoga Mgr. Ilona Fišerová. Bude pomáhat všem, kteří to potřebují... i paní učitelce :). Na nového člena naší tlupy jsme se těšili a náležitě připravili. Ve své "plechovce" na vzkazy už po prvním dnu objevila milé zprávy od dětí.

Na chodbu u našich dveří jsme zasadili obzvlášť vzácný druh stromu. Jmenuje se PACKOVNÍK. Vyrostl ve 4.C při hodině Pracovní výchovy a jsou na něm všechny naše packy. Kdo se k nám chce přidat? Stačí vytvořit vlastní packu a další větvička může vyrůst. Proč? Jen tak pro radost.  :)

Jak pravil prakolega Jan Amos - škola hrou. Takové Pexeso děti baví a nenásilně procvičí co je třeba. Dnes mělo premiéru to s vyjmenovanými slovy. :) V "zápalu boje" jsme někdy trochu hlučnější.  Našim novým společníkem se nejen proto stal zvoneček Tišínek. I za sloníka pro štěstí děkujeme :)

 

Dnes jsme si zpestřili vyučování posedem na overballech. Krom rovných zad a mozkových závitů jsme balancováním zapojili i vnitřní svaly. Odměnou za vykonanou práci nám byla báječná masáž  ve dvojicích. Děti to zaujalo natolik, že nechtěly ani přestávku. :) Cvičení na overballech budeme zařazovat do různých částí vyučování častěji.

Dnes jsme konečně uskutečnili náš dlouho plánovaný PIKNIK. Do party jsme přibrali paní psycholožku Kristýnu Zrůstovou. Každý měl za úkol přinést krom deky na posezení i dobroty a nezapomenout přibalit dobrou náladu. Zadařilo se! :) Obzvlášť velkou pochvalu zaslouží mamky, které napekly bábovky, koláčky jako na svatbu, dorty jak na narozeniny ... Bylo toho moc a náramně jsme si všichni pochutnali. :) Konzumaci bylo třeba vypohybovat! Z dětí se tak na chvíli stali  včelky, roboti, hadi, berušky nebo třeba štrůdl. :) Navzdory počasí jsme si dopolední piknik náramně užili.  

Kolem čtyřicítky dravců bylo ve čtvrtek 15.9. k vidění na naší školní zahradě. ...s těma nelétavýma upovídanýma mnohem víc. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. A měli jsme to i s trochou jazykovědy. Moderátor z brněnské záchranné stanice dravců vedl krásnou přednášku částečně i v hantecu. :)     MD

Dnešní dopoledne bylo pro děti z prvního stupně naší školy opravdu sváteční a plné zábavy. Den dětí si užily na školní zahradě, kde si mohly vyzkoušet spoustu různých atrakcí připravených žáky z 9.B pod vedením paní učitelky Jany Macíkové. Nechyběl ani slavnostní zákusek  pro každého - pořádný nanuk a vitamínový drink. Naštěstí počasí přálo a všichni si to dnes ve zdraví užili! Děkujeme paní učitelce Macíkové a jejím svěřencům. Dík patří rovněž Městskému obvodu Pardubice V - Dukla, který na odměny dětem přispěl. /pí učitelky z 1. stupně/

Žáci byli seznámeni s termínem "Mimořádné události" a rozpoznávali rozdíly mezi signály. Zopakovali si zásady volání na tísňové linky. Vytvářeli jsme si společně modelové situace způsobů chování při požárech, úniku škodlivých látek do ovzduší, přivolání první pomoci, bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích.

Žáci byli seznámeni s prevencí rizik a důsledků bezdůvodného volání na tísňové linky.

Žáci zhlédli video na téma Poskytnutí první pomoci při lehčím poranění.

Včerejší odpoledne na Pernštýnském náměstí jme prožívali s napětím. Nasazena byla štafeta 3x1900m  a připraveno 76 účastníků lidového běhu z naší školy. Nejprve startovaly štafety. Naše štafeta z 5.B, ve složení Dominik Houf, Anežka Sádovská a Filip Haas obsadila skvělé 1.místo. V lidovém běhu jsme s počtem účastníků byli na 4. místě hned za ZŠ Studánka/78/. Na druhém místě se umístil Spořilov /79/ a první příčku obsadila ZŠ Resslova.

V tomto běhu proběhli cílem jako první žena a první muž žáci 8.A - Karolína Krupová a Tomáš Havlíček. Sebastian Ševeček ze 4.A se umísti na krásném 6. místě.

Všem běžcům gratulujeme a posíláme velké poděkování za účast na charitativní akci.

/J.L., Z.S./

Sobota 16.4. - podmračené ráno neodradilo žádného z běžců Lidového běhu na trati dlouhé 1700 metrů. Někteří nenechali doma ani ty nejmenší a celou trať proběhli i s kočárkem. Počasí se umoudřilo, úsměvy dětí a rodičů i rychlé nohy se připravily na start. Všichni běželi s velkým nadšením a v cíli byli vítězi.  Dostali krásné medaile i sladkost na doplnění energie. Letos nám uteklo o pár běžců umístění pro 5000,- Kč na školu. Příští rok to bude určitě lepší. Všem dětem i rodičům děkujeme za příjemné sobotní ráno. Byli jste super! / zúčastněné pí učitelky/