backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.B

Vážení rodiče,

ráda bych opět zhodnotila uplynulý týden... Máme za sebou první plavání - děti jsou ve vodě jako doma, věřím, že jim to zůstane. Pokud budete trvale vyzvedávat děti v plaveckém areálu, napište mi to na lísteček a já s tím budu nadále počítat. Pokud by byla změna, pošlete lísteček jen se změnou. /Jde hlavně o to, aby děti věděly, zda si mají vzít s sebou do autobusu na plavání aktovku ze ŠD nebo ne - řekněte to i dětem, kde je vyzvednete./ Začne se ochlazovat, děti, které se vrací pěšky do ŠD s pí vychovatelkou by měly být dostatečně oblečeny / čepičky, bundy../ Ještě jednou připomínám - pokud dítě nebude plavat nebo cvičit, musí mít písemnou omluvenku. Kdo ještě nezaplatil 200,- na autobus na plavání, pošlete peníze příští týden.

Dnes zvládly děti samostatný přesun do šatny i ze šatny. V šatně si budeme nechávat TV úbor a už máme v provozu i tělocvičnu - dejte dětem do sáčku k tělocviku i botasky do tělocvičny - sálovky, ven na TV už chodit nebudeme.

Tento týden dostaly učebnice i sešity na AJ a MINUTOVKY. Umíme už číst tiskací písmena Aa, Ee, Uu, Oo a čílice 1 - 5, počítáme slabiky, píšeme 1 i 2, trénujeme 3. Učíme se nemluvit při hodině bez hlášení. Většina dětí už ví, co si dát na lavici při dané hodině, dokonce už většina drží pěkně tužku - návod je v písance s králíkem, takže je klidně můžete kontrolovat i opravovat.

Je potřeba, aby měly děti v aktovce vždy vše podle rozvrhu a vpořádku, hlavně sešity, penál - tužky, pastelky...

Svačíme až o velké přestávce, pro některé co údajně nesnídají je to dlouho, dejte jim případně něco s sebou do ran. družinky nebo alespoň malou snídani. O malé přestávce sváču neslihnou.

Chválím děti, jako kolektiv jsou velcí kamarádi a pomáhají si.

Pěkný víkend!

Zuzana Stříteská

 

Vážení rodiče,

jsem ráda, že sledujete webové stránky třídy a opět bych vás ráda touto cestou informovala.

Za tento týden jsme se toho už dost naučili, děti vyhledají  číslice od  1 do 5 a dokáží určit počet a rovněž poznají písmena Aa, Oo, Ee, vědí jak se chovat při hodině i o přestávce, zdraví dospěláky ve škole a mnozí už si umí připravit věci na daný předmět a nosí i domácí úlohy vzorně podepsané. Také jsme se tento týden fotili a fotografie najdete v MLADÉ FRONTĚ 14.10. 2016. Obrovský zážitek byli čtvrteční dravci!

V pondělí nás čeká první plavání. Budu vybírat na 1. pololetí 200,- Kč na autobus. Dejte dětem do igelitky - batůžku plavky a ručník - případně mýdlo. Od školy odjede autobus  ve 12:30. Výuka  je plánována od 13:00 do 13:45. Kdo si budete po plavání vyzvedávat děti v plaveckém areálu, napište dětem lísteček, abychom věděli, že si s sebou mají vzít i aktovku. Ostatní děti se budou po plavání vracet s paní vychovatelkou zpět do školní družiny. Pokud je dítě po nemoci, napište vždy lísteček - omluvenku, že nebude plavat nebo cvičit. 

Od úterka budou děti do třídy už chodit samostatně, rodiče zůstaňte před školou, vaše děti jsou šikovné a už to dokážou.

Věřím, že společnými silami vše zvládneme a případné dotazy můžete směřovat na email nebo telefon.

Přeji pěkný víkend!

Zuzana Stříteská

 

Vážení rodiče,

první celý pracovní týden ve škole jsme zvládli!

Všechny děti už se umí vzorně přezout, najít si své místo ve třídě a převléknout se na tělocvik.

Většina dětí už ví -  jak se ve škole a při vyučování chovat, co patří do školy a co do ŠD, co do penálu, co si dát na lavici, když máme český jazyk, matematiku nebo prvouku. pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. 

Některé věci si necháváme ve škole, ale pokud si je děti odnesou domů, mají si je opět přinést do školy. Necháváme si je v kapsáři.

Děti vám měly každý den ukázat -  co dělaly ve škole a co se naučily. Aktovka a vše v ní je jejich, stejně jako je maminčina kabelka. Vy jen kontrolujte - ptejte se a děti by měly vyndat věci z aktovky a dát si zpět samostatně jen za vašeho přihlížení. Ve škole si také musí připravovat věci samostatně.

Učíme se pěkně sedět při psaní a také dobře držet tužku - pomáhají nám trojhranné pastelky, které děti dostaly ve škole a dávají si je do kapsáře. V zajíčkové velké písance hned na začátku si můžete prohlédnout, jak to má vypadat a poprosila bych vás o spolupráci, aby tak děti seděly i doma při psaní úloh a držely dobře tužku. Pokud správné držení tužky budu vyžadovat jen já, míjí se to účinkem.

Domácí úlohy si mají vždy nechat od rodiče nebo dospěláka podepsat - kontrola, že je psaly doma.

V pondělí mají mít všichni ořezané tužky a pastelky v penálu, kdo měl něco dodělat, dodělané ukáže. /omalovánka nebo prac. sešit/.

Vzhledem k tomu, že ještě v pondělí neplaveme, hodina plavání odpadne, děti budou ve školní družině.

Na plavání budeme jezdit už od 19. 9. od školy ve 12:30 autobusem, cenu jízdého na pololetí napíšu příští týden na stránky třídy i do notýsku.

Přihlášky na kroužky mohou děti i nadále nosit, budu vybírat platbu za mlíčka - kdo zatím ještě nedal.

Musím  pochválit všechny předplatitele POHÁDKOVÉHO DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO - máte zaplaceno! 300,- Kč už odevzdaly také téměř všichni.

Připomínám -14.9.  focení

                          15.9. dravci

Takže, děkuji za spolupráci,  užívejte víkend!

A příští pátek opět zde.

                           Zuzana Stříteská

 

 

 

 

 

Vážení rodiče prvňáčků,

chválím Vás i Vaše děti, oba první dny jsme zvládli společně na výbornou. Kdo z dětí si zatím nedonesl kufřík, ručník, věci na TV, přezůvky /od pondělka se přezouváme u třídy/, kapesníčky.....donese v pondělí.

Dnes děti dostaly notýsek - prosím obalte s dětmi, vyplňte první dvě strany mimo rodného čísla. Na straně 25 je výtah ze školního řádu /celý najdete na webu školy/, pod něj se podepište, že jste seznámeni. Rozvrh třídy si přepište na zadní stranu notýsku a prosím opět podepište. V notýsku najdete i omluvný list, tam se píší písemné omluvenky, když děti chybí. Generální souhlas týkající se fotodokumentace vyplňte, opět podepište a s ostatními tiskopisy pošlete po dětech v pondělí do školy.

Děti dostaly i nějaké nabídky kroužků, zvažte zájem, případně vyplňte, pošlete po dětech.

Příští týden si budu vyzvedávat děti ještě v 7:45 před školou a budeme se už učit podle rozvrhu. Učebnice a sešity  které dostaly obalte s dětmi a v pondělí si je děti donesou - i prvouku! /v rozvrhu ji  v pondělí nemají - necháme si ji ve škole/

Místo plavání budeme mít 2x tělocvik. Plaveme až od 19. 9.!

Finance 300,- Kč bych ráda vybrala do konce týdne.

                Kapsář   …….…………………………  100,-                Ve fondu zůstane 26,-Kč na žáka.

                Balíček /čtvrtky, b. papíry, sešity …..       32,-

                Razítko se jménem …………………..   26,-

               Program DRAVCI …….....................         50,-

               sešity na matematiku   ..........................   66,-

                Celkem                                                     274,-

Focení MF bude 14. 9.

Dravci 15. 9.

Příští týden se těším.

                       Zuzana Stříteská